Se de tre nyeste kurser her

Lagerdesign – Principper og planlægning

Da lagre er en kritisk del af forsyningskæden, er det vigtigt at få indsigt i hvad der skal til for designe og planlægge lagre optimalt. Da der er mange faktorer, der skal tages stilling til, introduceres der i, hvilke trin der involveres i denne proces. Emnet dykker også ned i løsninger på de udfordringer, der måtte være og kommer rundt om forskellige strategier for at reducere fejl.

Varemodtagelse og kvalitetskontrol

Dette emne giver viden og indsigt i lagerflowet omkring varemodtagelsen, som danner grundlaget for alle de efterfølgende aktiviteter. Da det er vigtigt, at alle disse processer bliver gjort så grundigt som muligt, samtidig med at der hele tiden er fokus på at de optimeres bedst muligt, bliver der i dette emne også kigget på, hvordan og hvor der kan foretages kvalitetskontrol.

Ikke palleteret lager og reoler

Det kræver omfattende planlægning, når man på et lager arbejder med mindre varer, der ikke er opbevaret på paller. Der skal vælges hvilken type udstyr der skal bruges, den rigtige uddannelse for  medarbejderne og der skal vælges brugen af avanceret teknologi. Planlægningen skal balanceres med virksomhedens mål. I dette emne lærer du både om forskellige typer af udstyr og  hvilke mål og udfordringer, det er vigtige at tænke ind, så det det er muligt at udforme den rette strategi.